Despre Noi

Despre Cesip

Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP) este o organizaţie non-profit apărută în 2010 la inițiativa unor masteranzi și doctoranzi din cadrul SNSPA.

 
CeSIP încurajează şi coordonează dezvoltarea de proiecte de cercetare în domeniul ştiinţelor social-politice, se concentrează asupra dezvoltării gândirii critice, vizând recalibrarea relației student – cunoaștere și student – profesor.

Tranziţia de la comunism la democraţie a eşuat în România, cel puţin din perspectiva constituirii unei societăţi alcătuite din cetăţeni responsabili şi capabili de a-şi aduce o contribuţie substanţială la viaţa publică. Deficitul democratic reflectă existenţa unei culturi şi conştiinţe civice pronunţat non-participative, fapt ce se reflectă mai apoi la nivelul calităţii guvernării şi al responsabilizării aleşilor. CeSIP își propune aducă o contribuţie în acest sens, dând un impuls participării mediului universitar în viaţa societăţii româneşti. Altfel spus, CeSIP se doreşte a fi un liant între mediul academic şi societatea românească.

Prin urmare, Centrul de Studii în Idei Politice are următoarele obiective

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice

CeSIP încurajează formarea si coordonarea de echipe interdisciplinare în vederea elaborării de proiecte de cercetare ştiinţifică și sociologică.

Dezvoltarea societăţii civile

Dezvoltarea societăţii civile

Prin proiectele şi iniţiativele civice pe care CeSIP le organizează, îşi propune să contribuie la dezvoltarea societăţii civile şi politice din România: oferirea de consultanţă în domeniul de activitate al asociaţiei, organizarea de cursuri de pregătire, seminare, conferinţe, dezbateri publice, precum şi activităţi de sensibilizare a opiniei publice.

Dezvoltarea unei forme alternative de educaţie şi gândire critică

Dezvoltarea unei forme alternative de educaţie şi gândire critică

Prin proiectele şi iniţiativele civice pe care CeSIP le organizează, îşi propune să contribuie la dezvoltarea societăţii civile şi politice din România: oferirea de consultanţă în domeniul de activitate al asociaţiei, organizarea de cursuri de pregătire, seminare, conferinţe, dezbateri publice, precum şi activităţi de sensibilizare a opiniei publice.

Echipa Noastră

Lect. Univ. Dr. Valentin-Quintus Nicolescu

Lect. Univ. Dr. Valentin-Quintus Nicolescu

Drd. Rareș Rădoiu

Drd. Rareș Rădoiu

Ana Vârlan

Ana Vârlan

Cristina Stăiculescu

Cristina Stăiculescu

Dr. Vlad Bujdei-Tebeica

Dr. Vlad Bujdei-Tebeica

Rareș-Mihuț Gherghiceanu

Rareș-Mihuț Gherghiceanu

EXPERȚI COLABORATORI​

Științe politice, comunicare politică, marketing politic

Relații internaționale, studii europene, studii de securitate și geopolitică